Αποστολή μηνύματος WhatsApp στο TimelinesAI όταν ολοκληρώνονται οι εργασίες Deal στο ActiveCampaign

Στον δυναμικό κόσμο των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, η έγκαιρη επικοινωνία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας. Φανταστείτε μια απρόσκοπτη σύνδεση που εξασφαλίζει ότι τα μηνύματα WhatsApp αποστέλλονται ακριβώς όταν ολοκληρώνονται οι εργασίες της συμφωνίας στο ActiveCampaign, οδηγώντας σε μετατροπές με την ενσωμάτωση του WhatsApp στο ActiveCampaign. Σε αυτή τη δημοσίευση στο blog, πρόκειται να αποκαλύψουμε τη δύναμη της ενσωμάτωσης, παρουσιάζοντας πώς να στέλνετε μηνύματα WhatsApp μέσω του TimelinesAI, ενεργοποιώντας κρίσιμες επικοινωνίες ακριβώς όταν οι εργασίες συμφωνίας σημειώνονται ως ολοκληρωμένες στο ActiveCampaign.

Αυτή η συγχώνευση της αυτοματοποίησης όχι μόνο εκσυγχρονίζει τις προσπάθειες πωλήσεων και μάρκετινγκ, αλλά εγγυάται επίσης ότι η ομάδα σας είναι πάντα συγχρονισμένη, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χαθεί καμία ευκαιρία. Ελάτε μαζί μας για να εξερευνήσουμε πώς αυτή η συνέργεια μεταξύ των πλατφορμών που αλλάζει το παιχνίδι μπορεί να ανεβάσει τη δέσμευση των πελατών σας σε νέα ύψη.


1. Στην ενότητα "Choose a Trigger", κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο κουμπί "When this happens...".

Ενσωμάτωση WhatsApp και ActiveCampaign

2. Πληκτρολογήστε "Deal Task Completed"

Ενσωμάτωση του ActiveCampaign WhatsApp

3. Κάντε κλικ στο "Deal Task Completed"

Ενσωμάτωση του WhatsApp ActiveCampaign

4. Στην ενότητα "Επιλέξτε μια ενέργεια", κάντε κλικ στο πτυσσόμενο κουμπί "Αυτόματη ενέργεια!".

Ενσωμάτωση ActiveCampaign και WhatsApp

5. Πληκτρολογήστε "Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία"

Ενσωμάτωση του ActiveCampaign WhatsApp

6. Κάντε κλικ στο "Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία"

Ενσωμάτωση του ActiveCampaign WhatsApp

7. Κάντε κλικ στο κουμπί "Connect My Apps" (Σύνδεση των εφαρμογών μου)

Ενσωμάτωση ActiveCampaign και WhatsApp

8. Κάντε κλικ στο "Deal Task Completed in ActiveCampaign"

Ενσωμάτωση του WhatsApp ActiveCampaign

9. Κάντε κλικ στο "Σύνδεση"

Ενσωμάτωση του ActiveCampaign WhatsApp

10. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας επιτρέψει να εισαγάγετε το API Url και το κλειδί σας.

Ενσωμάτωση WhatsApp και ActiveCampaign

11. Κάντε κλικ στο "Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία στο TimelinesAI".

Ενσωμάτωση ActiveCampaign και WhatsApp

12. Κάντε κλικ στο "Sign in"

Ενσωμάτωση του WhatsApp ActiveCampaign

13. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας επιτρέψει να εισαγάγετε το Token σας.

Ενσωμάτωση του ActiveCampaign WhatsApp

Πίνακας περιεχομένων

Πλατφόρμα αυτοματοποίησης Omnichannel

Το TimelinesAI βοηθά τις επιχειρήσεις με πολλούς ατομικούς αριθμούς να αποκτήσουν ορατότητα 360° και να ενισχύσουν την απόδοση στο WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Τελευταία από το Blog