Αποστολή αυτοματοποιημένων μηνυμάτων WhatsApp όταν δημιουργείται μια νέα επαφή στο Keap CRM

Στον ταχέως εξελισσόμενο κόσμο της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, η έγκαιρη και εξατομικευμένη επικοινωνία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας. Αβίαστη επικοινωνία: Keap και WhatsApp. Αξιοποιώντας τη δύναμη της αυτοματοποίησης, η ενσωμάτωση του Keap CRM με την ανταλλαγή μηνυμάτων WhatsApp προσφέρει μια δυναμική λύση για την ενίσχυση της στρατηγικής δέσμευσής σας. Σε αυτό το άρθρο, θα εμβαθύνουμε στη διαδικασία αποστολής αυτοματοποιημένων μηνυμάτων WhatsApp κάθε φορά που δημιουργείται μια νέα επαφή στο Keap CRM. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση διασφαλίζει ότι τα μηνύματά σας παραμένουν τόσο σχετικά όσο και έγκαιρα, ενισχύοντας τις συνδέσεις με τους πελάτες και προωθώντας την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.


1. Κάντε κλικ στο Όταν συμβαίνει αυτό...

Πώς να ενσωματώσετε το Keap και το WhatsApp

2. Πληκτρολογήστε "Νέα επαφή"

Συγχρονισμός του Keap με το WhatsApp

3. Κάντε κλικ στο Νέα επαφή

Ενσωμάτωση WhatsApp και Keap

4. Πληκτρολογήστε "Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία"

Ενσωμάτωση Keap και WhatsApp

5. Κάντε κλικ στο Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία

Ενσωμάτωση WhatsApp Keap

6. Κάντε κλικ στο Connect My Apps (Σύνδεση των εφαρμογών μου)

Ενσωμάτωση του Keap WhatsApp

7. Κάντε κλικ στο New Contact στο Keap

Σύνδεση του Keap με το WhatsApp

8. Κάντε κλικ στο Sign in

Πώς να ενσωματώσετε το Keap και το WhatsApp

9. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Keap.

Συγχρονισμός του Keap με το WhatsApp

10. Κάντε κλικ στο Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία στο TimelinesAI

Ενσωμάτωση WhatsApp και Keap

11. Κάντε κλικ στο Sign in

Ενσωμάτωση Keap και WhatsApp

12. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας επιτρέψει να εισαγάγετε το Token σας.

Ενσωμάτωση WhatsApp Keap

Πίνακας περιεχομένων

Πλατφόρμα αυτοματοποίησης Omnichannel

Το TimelinesAI βοηθά τις επιχειρήσεις με πολλούς ατομικούς αριθμούς να αποκτήσουν ορατότητα 360° και να ενισχύσουν την απόδοση στο WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Τελευταία από το Blog