Αποστολή αυτοματοποιημένων μηνυμάτων WhatsApp όταν μετακινείται το στάδιο ευκαιρίας στο Keap CRM

Στη σφαίρα της αποτελεσματικής διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων, είναι ζωτικής σημασίας να μένετε συγχρονισμένοι με την πρόοδο των επιχειρηματικών σας ευκαιριών. Με την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του Keap CRM με την αυτοματοποιημένη αποστολή μηνυμάτων WhatsApp, μπορείτε να ανεβάσετε τη στρατηγική επικοινωνίας σας σε ένα νέο επίπεδο, αποκομίζοντας όλα τα οφέλη της ενσωμάτωσης του WhatsApp και του Keap. Αυτό το άρθρο θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία αποστολής αυτοματοποιημένων μηνυμάτων WhatsApp κάθε φορά που μετακινείται το στάδιο μιας ευκαιρίας εντός του Keap CRM. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση διασφαλίζει ότι η επικοινωνία σας παραμένει τόσο έγκαιρη όσο και στοχευμένη, ενισχύοντας τη δέσμευση των πελατών και οδηγώντας στην επιχειρηματική επιτυχία.


1. Κάντε κλικ στο Όταν συμβαίνει αυτό...

Ενσωμάτωση WhatsApp Keap

2. Πληκτρολογήστε "Opportunity Stage Moved"

Ενσωμάτωση Keap και WhatsApp

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Opportunity Stage Moved

Ενσωμάτωση WhatsApp και Keap

4. Πληκτρολογήστε "Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία"

Συγχρονισμός του Keap με το WhatsApp

5. Κάντε κλικ στο Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία

Πώς να ενσωματώσετε το Keap και το WhatsApp

6. Κάντε κλικ στο Connect My Apps (Σύνδεση των εφαρμογών μου)

Σύνδεση του Keap με το WhatsApp

7. Κάντε κλικ στο Opportunity Stage Moved in Keap

Ενσωμάτωση του Keap WhatsApp

8. Κάντε κλικ στο Sign in

Κάντε κλικ στο Sign in

9. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Keap.

Ενσωμάτωση Keap και WhatsApp

10. Κάντε κλικ στο Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία στο TimelinesAI

Κάντε κλικ στο Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία στο TimelinesAI

11. Κάντε κλικ στο Sign in

Συγχρονισμός του Keap με το WhatsApp

12. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας επιτρέψει να εισαγάγετε το Token

Πώς να ενσωματώσετε το Keap και το WhatsApp

Πίνακας περιεχομένων

Πλατφόρμα αυτοματοποίησης Omnichannel

Το TimelinesAI βοηθά τις επιχειρήσεις με πολλούς ατομικούς αριθμούς να αποκτήσουν ορατότητα 360° και να ενισχύσουν την απόδοση στο WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Τελευταία από το Blog