Αποστολή αυτοματοποιημένων μηνυμάτων WhatsApp όταν ενημερώνεται το στάδιο της Ευκαιρίας στο Copper CRM

Στο πεδίο της σύγχρονης διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας και η αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να είναι το κλειδί της επιτυχίας. Στο συγχρονίσετε τις συνομιλίες WhatsApp με το Copper, η ενσωμάτωση του Copper CRM με την αυτοματοποιημένη αποστολή μηνυμάτων WhatsApp αποτελεί μια ισχυρή λύση για τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής προσέγγισής σας. Αυτό το άρθρο θα διερευνήσει τη μέθοδο αποστολής αυτοματοποιημένων μηνυμάτων WhatsApp ακριβώς όταν το στάδιο της ευκαιρίας υφίσταται ενημερώσεις εντός του Copper CRM. Με την υιοθέτηση αυτής της καινοτόμου προσέγγισης, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα μηνύματά σας είναι πάντα έγκαιρα και σχετικά, ενισχύοντας έτσι τις σχέσεις με τους πελάτες και προωθώντας την επιχείρησή σας προς την ανάπτυξη


1. Κάντε κλικ στο Όταν συμβαίνει αυτό...

Πώς να ενσωματώσετε το Copper και το WhatsApp

2. Πληκτρολογήστε "Updated Opportunity Stage"

Συγχρονισμός του χαλκού με το WhatsApp

3. Κάντε κλικ στο Updated Opportunity Stage

Ενσωμάτωση WhatsApp και Copper

4. Πληκτρολογήστε "Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία"

Ενσωμάτωση του CopperCRM και του WhatsApp

5. Κάντε κλικ στο Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία

Ενσωμάτωση του CopperCRM και του WhatsApp

6. Κάντε κλικ στο Connect My Apps (Σύνδεση των εφαρμογών μου)

Ενσωμάτωση WhatsApp Copper

7. Κάντε κλικ στο Updated Opportunity Stage στο Copper

Ενσωμάτωση WhatsApp από χαλκό

8. Κάντε κλικ στο Sign in

Σύνδεση χαλκού με το WhatsApp

9. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας επιτρέψει να εισαγάγετε το κατάλληλο Email και το Token σας.

Πώς να ενσωματώσετε το Copper και το WhatsApp

10. Κάντε κλικ στο Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία στο TimelinesAI

Συγχρονισμός του χαλκού με το WhatsApp

11. Κάντε κλικ στο Sign in

Ενσωμάτωση WhatsApp και Copper

12. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας επιτρέψει να εισαγάγετε το Token σας.

Ενσωμάτωση του CopperCRM και του WhatsApp

Πίνακας περιεχομένων

Πλατφόρμα αυτοματοποίησης Omnichannel

Το TimelinesAI βοηθά τις επιχειρήσεις με πολλούς ατομικούς αριθμούς να αποκτήσουν ορατότητα 360° και να ενισχύσουν την απόδοση στο WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Τελευταία από το Blog