Automatisch contacten filteren en toewijzen in Zoho op basis van WhatsApp-landcodes

In de zoektocht naar gestroomlijnd contactbeheer binnen Zoho komt de integratie van WhatsApp-landencodes naar voren als een game-changer. Deze innovatieve oplossing stelt gebruikers in staat het filteren en toewijzen van contacten te automatiseren, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor meer efficiëntie en nauwkeurigheid. Ontdek hoe jecontacten automatisch kunt filteren en toewijzen in Zohodoor contacten te categoriseren op basis van hun WhatsApp-landcode. Deze integratie verbetert niet alleen de automatisering van de workflow, maar zorgt er ook voor dat je je kunt richten op zinvolle interacties en strategische besluitvorming.

In deze handleiding gaan we dieper in op de stappen en voordelen van deze transformatieve benadering van contactbeheer en bieden we een uitgebreid inzicht in hoe je je Zoho-ervaring kunt verbeteren met geautomatiseerde filtering en toewijzing op basis van WhatsApp-landcodes.


1. Klik op Workflow toevoegen

Zoho CRM verbinden met WhatsApp

2. Klik op Eerste stap toevoegen...

Zoho CRM WhatsApp-integratie

3. Typ "Webhook".

WhatsApp Zoho CRM integratie

4. Klik op Webhook...

Zoho CRM en WhatsApp-integratie

5. Controleer en plaats de gewenste parameters op Webhook

WhatsApp en Zoho CRM integratie

6. Klik op het kleine plus-pictogram naast Webhook om een nieuw knooppunt toe te voegen.

Zoho CRM en WhatsApp integreren

7. Typ "IF".

Zoho CRM synchroniseren met WhatsApp

8. Klik op "IF".

Met het "IF"-knooppunt kunnen we voorwaarden definiëren op basis van de waarden van eerdere knooppunten hier in de workflow. Afhankelijk van of de voorwaarde waar of onwaar is, zal de workflow verschillende paden of takken volgen. Dit is handig om meer dynamische en flexibele workflows te maken die reageren op verschillende situaties.WhatsApp en Zoho CRM integratie

9. Klik op Voorwaarde toevoegen

Zoho CRM en WhatsApp-integratie

10. Klik op String

WhatsApp Zoho CRM integratie

11. Klik onder Waarde 1 op "Uitdrukking" en voer uw Variabele van Webhook in.

Expressies zijn als magische commando's waarmee je gegevens kunt wijzigen en bewerken in je workflows. Je kunt ze gebruiken om nieuwe gegevens te maken, specifieke stukjes informatie te selecteren, wiskunde te doen en nog veel meer.

Deze expressies worden meestal gebruikt op speciale plaatsen in je workflow, zoals wanneer je gegevens wilt wijzigen in een "Set" stap of beslissingen wilt nemen in een "Conditionele" stap. Het is alsof je een gereedschapskist hebt om je gegevens precies te laten doen wat je wilt.Zoho CRM WhatsApp-integratie

12. Typ "True".

Zoho CRM verbinden met WhatsApp

13. Er is nu een IF-node toegevoegd aan je Canvas. Vervolgens voegen we een helper toe. Klik hiervoor op het kleine plusicoontje naast IF onder False.

Zoho CRM WhatsApp-integratie

14. Klik op Helpers...

WhatsApp Zoho CRM integratie

15. Klik op Geen bewerking, niets doen...

De "Helpers: Geen bediening"Knooppunt is een hulpmiddel dat ons helpt bij het onderhouden van onze workflowstructuur en planning, zodat we het, zelfs als een knooppunt geen bewerking uitvoert, voor de duidelijkheid toch in onze workflow kunnen opnemen.Zoho CRM en WhatsApp-integratie

16. Het No Operation, do Nothing knooppunt is nu toegevoegd aan onze workflow. Vervolgens voegen we een knooppunt Switch toe. Je kunt dit doen door op het kleine plus-pictogram naast het IF-knooppunt "true" te klikken.

Het No Operation, do Nothing knooppunt is nu toegevoegd aan onze workflow. Vervolgens voegen we een schakelknooppunt toe. Je kunt dit doen door te klikken op het kleine plus-pictogram naast het IF-knooppunt "true".

17. Type "Schakelaar".

Zoho CRM synchroniseren met WhatsApp

18. Klik op Schakel...

Zoho CRM en WhatsApp integreren

19. Klik op de vervolgkeuzeknop onder Gegevenstype

Zoho CRM synchroniseren met WhatsApp

20. Klik onder Gegevenstype op String.

WhatsApp en Zoho CRM integratie

21. Klik onder Waarde 1 op "Uitdrukking" en voer uw Variabele van Webhook in.

Zoho CRM en WhatsApp-integratie

22. Klik op Routingregel toevoegen

WhatsApp Zoho CRM integratie

23. Onder Operation selecteren we "Start With".

Zoho CRM WhatsApp-integratie

24. Klik op Begint met

afbeelding 5

25. Onder Waarde 2 kun je elke gewenste waarde voor deze waarde toevoegen.

Als voorbeeld hier heb ik besloten om de waarde "+996" te gebruiken. Hierdoor kan de workflow bepalen of het telefoonnummer van de afzender begint met een bepaalde code. Van daaruit wordt het gerouteerd naar verschillende uitvoertakken van de flow.Zoho CRM WhatsApp-integratie

26. Vervolgens voegt u nog een Routing Rule toe. Klik op Routingregel toevoegen

Vervolgens voegt u nog een Routing Rule toe. Klik op Routingregel toevoegen

27. Klik op de vervolgkeuzeknop onder Bediening

Zoho CRM en WhatsApp-integratie

28. Selecteer Begint met

WhatsApp en Zoho CRM integratie

29. Onder Waarde 2 kunt u elke gewenste waarde voor deze waarde toevoegen.

Zoho CRM en WhatsApp integreren

30. Type "1"

Zoho CRM synchroniseren met WhatsApp

31. Vervolgens voegen we een routeringspad toe voor alle waarden die de routeringsregel 0 passeren die we eerder hebben gedaan. Klik op het kleine pluspictogram naast "0" onder het knooppunt Switch.

WhatsApp en Zoho CRM integratie

32. Type "HTTP-verzoek".

Zoho CRM en WhatsApp-integratie

33. Klik op HTTP-verzoek...

WhatsApp Zoho CRM integratie

34. Voer de URL in waar het knooppunt het verzoek naar toe zal sturen

Zoho CRM WhatsApp-integratie

35. Klik op de dropdownknop onder Authenticatie

Zoho CRM verbinden met WhatsApp

36. Klik op "Predefined Credential Type".

Zoho CRM WhatsApp-integratie

37. Type "Zoho OAuth2 API".

WhatsApp Zoho CRM integratie

38. Klik op Zoho OAuth2 API

Zoho CRM en WhatsApp-integratie

39. Klik onder Credential voor Zoho OAuth2 API op Select Credential.

WhatsApp en Zoho CRM integratie

40. Klik op Zoho accout

Zoho CRM synchroniseren met WhatsApp

41. Vervolgens voegen we nog een IF-node toe. Klik op het kleine plus-pictogram naast HTTP Request

Zoho CRM en WhatsApp integreren

42. Type "IF".

Zoho CRM synchroniseren met WhatsApp

43. Klik op IF...

WhatsApp en Zoho CRM integratie

44. Klik op Voorwaarde toevoegen

Zoho CRM en WhatsApp-integratie

45. Klik op String

WhatsApp Zoho CRM integratie

46. Klik onder Waarde 1 op Uitdrukkingen en voer de waarde in die je wilt vergelijken met de tweede waarde.

Klik onder Waarde 1 op Uitdrukkingen en voer de waarde in die je wilt vergelijken met de tweede waarde.

47. Klik op het vervolgkeuzepictogram onder Bediening

Zoho CRM verbinden met WhatsApp

48. Klik op "Is niet leeg".

Zoho CRM WhatsApp-integratie

49. We kunnen ook verder gaan met het hernoemen van ons IF-knooppunt door op het kleine pen-icoontje naast de titel van het knooppunt te klikken. Typ daar "Controleren of Leads bestaan in Zoho CRM".

WhatsApp Zoho CRM integratie

50. Klik op Naam wijzigen

Zoho CRM en WhatsApp-integratie

51. Vervolgens voegen we nog een HTTP Request-knooppunt toe onder de werkelijke waarde voor ons IF-knooppunt.

WhatsApp en Zoho CRM integratie

52. Type "HTTP-verzoek".

Zoho CRM synchroniseren met WhatsApp

53. Klik op HTTP-verzoek...

Zoho CRM en WhatsApp integreren

54. Klik op de vervolgkeuzeknop onder Methode

Zoho CRM synchroniseren met WhatsApp

55. Klik op PATCH

afbeelding 3

56. Voer de URL in waar het knooppunt het verzoek naar toe zal sturen

Zoho CRM en WhatsApp-integratie

57. Vervolgens voegen we nog een knooppunt toe onder de False route van ons IF knooppunt.

Hier voegen we een Zoho-node toe die valse voorwaarden uit de workflow routeert om eerst een lead toe te voegen in Zoho.WhatsApp Zoho CRM integratie

58. Type "Zoho CRM".

Type "Zoho CRM".

59. Klik op Zoho CRM

WhatsApp Zoho CRM integratie

60. Typ "Een lead maken".

Zoho CRM verbinden met WhatsApp

61. Klik op Een lead maken

Zoho CRM WhatsApp-integratie

62. Vul de parameters in voor uw Zoho CRM Node

WhatsApp Zoho CRM integratie

63. We kunnen dit knooppunt ook hernoemen. Hier heb ik ervoor gekozen om het te hernoemen naar "Create Lead".

Zoho CRM en WhatsApp-integratie

64. Klik op Naam wijzigen

WhatsApp en Zoho CRM integratie

65. Van daaruit dupliceren we het knooppunt waarmee we de lead aan een agent kunnen toewijzen en voegen dit toe aan het Zoho CRM dat we zojuist hebben gemaakt.

afbeelding 2

66. Sleep de gedupliceerde Node naast Zoho CRM en verbind ze daarna.

Zoho CRM en WhatsApp integreren

67. Vervolgens voegen we nog een routeringspad toe voor onze Switch.

Dit routingpad zal alle "1"-voorwaarden leiden bij het verzenden van een welkomstbericht in het Spaans.Zoho CRM synchroniseren met WhatsApp

68. Type "HTTP-verzoek".

WhatsApp en Zoho CRM integratie

69. Klik op HTTP-verzoek...

Zoho CRM en WhatsApp-integratie

70. Klik op de vervolgkeuzeknop onder Methode

WhatsApp Zoho CRM integratie

71. Klik op POST

Zoho CRM WhatsApp-integratie

72. Voer onder URL de URL in waar het knooppunt het verzoek naar toe zal sturen

Zoho CRM verbinden met WhatsApp

73. Schakel de knop voor Headers verzenden in

Zoho CRM WhatsApp-integratie

74. Voer onder Headerparameters > Naam de gewenste naam in. Hier heb ik gekozen voor "Autorisatie".

Zoho CRM en WhatsApp-integratie

76. Je kunt dit knooppunt ook hernoemen. Hier heb ik ervoor gekozen om het te hernoemen naar "WhatsApp: Welkomstbericht in het Spaans".

WhatsApp en Zoho CRM integratie

77. Klik op Naam wijzigen

Zoho CRM synchroniseren met WhatsApp

78. Vervolgens voegen we nog een HTTP-aanvraagknooppunt toe waarmee de workflow een label kan toekennen. Je kunt dit doen door te klikken op het kleine pluspictogram naast ons HTTP-aanvraagknooppunt "WhatsApp-welkomstbericht in het Spaans".

Zoho CRM en WhatsApp integreren

79. Type "HTTP-verzoek".

Zoho CRM synchroniseren met WhatsApp

80. Klik op HTTP-aanvraag...

WhatsApp en Zoho CRM integratie

81. Klik op de vervolgkeuzeknop onder Methode

Zoho CRM en WhatsApp-integratie

82. Klik op PATCH

WhatsApp Zoho CRM integratie

83. Voer onder URL de URL in waar het knooppunt het verzoek naar toe zal sturen

Zoho CRM WhatsApp-integratie

84. Uw workflow is nu voltooid.

Zoho CRM verbinden met WhatsApp

Inhoudsopgave

Automatiseringsplatform voor omnichannel

TimelinesAI helpt bedrijven met meerdere individuele nummers om 360° zichtbaarheid te krijgen en de prestaties op WhatsApp te verbeteren.

ajkasjdlaspng

Nieuwste van Blog