Stuur WhatsApp-antwoorden afhankelijk van de trefwoorden naar specifieke agenten in Slack met n8n

Met de kracht van n8n stroomlijn je je communicatieproces door automatisch WhatsApp-antwoorden op basis van trefwoorden te sturen naar specifieke agents in Slack. Automatiseer WhatsApp-antwoorden naar specifieke Slack-agents met n8n en maak je berichtenworkflow efficiënter dan ooit.

Het doel van dit proces is om reacties op veelvoorkomende vragen of verzoeken die via WhatsApp binnenkomen te automatiseren door de inhoud te analyseren op trefwoorden en dienovereenkomstig te reageren. Tegelijkertijd zorgt het systeem ervoor dat een menselijke agent op de hoogte is van de interactie, voor het geval verdere hulp of follow-up nodig is. Dit soort automatisering kan handig zijn bij klantenservice, ondersteuning of andere scenario's waarbij snel moet worden gereageerd.


Deze handleiding omvat het automatiseren van reacties op inkomende WhatsApp-berichten door specifieke trefwoorden in deze berichten te identificeren en de juiste antwoorden te verzenden. Daarnaast wordt een agent via het Slack-berichtenplatform op de hoogte gebracht van het ontvangen verzoek. Hier volgt een stapsgewijze uitleg:

  1. WhatsApp-berichten ontvangen
  • Je kunt een systeem instellen om inkomende WhatsApp-berichten te controleren.

2. Trefwoorddetectie

  • Je systeem analyseert de inhoud van elk inkomend bericht om specifieke trefwoorden te identificeren. Trefwoorden zijn specifieke woorden of zinnen die relevant zijn voor het verzoek of de conversatie.

3. Antwoorden genereren

  • Op basis van de trefwoorden die in het inkomende bericht worden gedetecteerd, zal je systeem vooraf gedefinieerde reacties of acties koppelen aan die trefwoorden. Deze reacties kunnen vooraf geschreven tekstberichten, koppelingen, afbeeldingen of zelfs automatische acties zijn, afhankelijk van de context.

4. WhatsApp-antwoorden verzenden:

  • Zodra de juiste reactie is bepaald, stuurt je systeem een antwoord naar de afzender van het WhatsApp-bericht. Het antwoord is afgestemd op de specifieke trefwoorden in het oorspronkelijke bericht.

5. Melding op Slack

  • Na het verzenden van het WhatsApp-antwoord stuurt je systeem een melding naar een agent via het Slack-berichtenplatform. Deze melding dient om de agent te informeren dat een verzoek is ontvangen en beantwoord op WhatsApp.


1. Klik op Workflows...

Slack verbinden met WhatsApp

2. Klik op Workflow toevoegen

Slack WhatsApp-integratie

3. Klik op Eerste stap toevoegen...

WhatsApp Slack-integratie

4. Typ "Webhook".

Slack- en WhatsApp-integratie

5. Klik op Webhook

WhatsApp- en Slack-integratie

6. Controleer de parameters van uw Webhook.

Slack synchroniseren met WhatsApp

7. Klik op het kleine plus-pictogram naast Webhook om een nieuw knooppunt toe te voegen.

Hoe Slack en WhatsApp integreren

8. Type "Schakelaar".

Slack synchroniseren met WhatsApp

9. Klik op "Schakelen".

De "Switch" is een knooppunt voor voorwaardelijke vertakkingen waarmee je je workflow in verschillende richtingen kunt sturen op basis van specifieke voorwaarden. Het is een fundamenteel element voor het creëren van logica in je workflows.Klik op "Schakelen".

10. Er wordt een nieuw venster geopend waarin je de parameters van je schakelaar kunt bekijken en bewerken.

Slack- en WhatsApp-integratie

11. Selecteer onder "Gegevenstype" de optie String.

WhatsApp Slack-integratie

12. Klik onder Waarde 1 op "Uitdrukking" en voer uw Variabele van Webhook in.

Expressies zijn als magische commando's waarmee je gegevens kunt wijzigen en bewerken in je workflows. Je kunt ze gebruiken om nieuwe gegevens te maken, specifieke stukjes informatie te selecteren, wiskunde te doen en nog veel meer.

Deze expressies worden meestal gebruikt op speciale plaatsen in je workflow, zoals wanneer je gegevens wilt wijzigen in een "Set" stap of beslissingen wilt nemen in een "Conditionele" stap. Het is alsof je een gereedschapskist hebt om je gegevens precies te laten doen wat je wilt.Slack WhatsApp-integratie

13. Klik op Routingregel toevoegen

Slack verbinden met WhatsApp

14. Selecteer onder "Operator" "Bevat".

Selecteer onder "Operator" "Bevat".

15. Onder Waarde 2 kunt u een zin of waarde naar keuze invoeren.

Hier stellen we een speciale route in voor de "Sample 1" berichten en configureren we een HTTP-module om een specifiek bericht gerelateerd aan dat trefwoord te versturen met behulp van de gespecificeerde parameters. Dit helpt ervoor te zorgen dat berichten met betrekking tot dit trefwoord correct worden verwerkt en de juiste acties of reacties kunnen activeren.

"Uitgang" is de index van de uitgang waarnaar gegevens moeten worden gestuurd als de regel overeenkomt.WhatsApp Slack-integratie

16. Vervolgens kunt u een nieuwe routingregel toevoegen door op de knop Routingregel toevoegen te klikken. U kunt doorgaan met dezelfde configuraties hierboven met verschillende zinnen/gegevens.

Vervolgens kunt u een nieuwe routingregel toevoegen door op de knop Routingregel toevoegen te klikken. U kunt doorgaan met dezelfde configuraties hierboven met verschillende zinnen/gegevens.

17. Selecteer onder "Operator" "Bevat".

WhatsApp- en Slack-integratie

18. Onder Waarde 2 kunt u opnieuw de zin of waarde invoeren die u verkiest.

Slack synchroniseren met WhatsApp

19. Type "1"

Hoe Slack en WhatsApp integreren

20. Controleer de parameters van uw schakelaar voordat u dit knooppunt verlaat.

Slack synchroniseren met WhatsApp

21. Je kunt ook op Knooppunt uitvoeren klikken om het knooppunt te testen.

WhatsApp- en Slack-integratie

22. Er is nu een schakelaar toegevoegd op je Canvas.

Slack- en WhatsApp-integratie

23. Vervolgens voegen we een HTTP Request toe. Je kunt dit doen door nogmaals op het plus-pictogram naast "Switch" te klikken.

De "HTTP-verzoek"Knooppunt in n8n is een belangrijk onderdeel om uw workflows te laten communiceren met externe webservices en API's. Met dit knooppunt kunt u gegevens uitwisselen en acties uitvoeren met andere online systemen. Hiermee kunt u gegevens uitwisselen en acties uitvoeren met andere online systemen, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor automatisering en integratie.WhatsApp Slack-integratie

24. Type "HTTP-verzoek".

Slack WhatsApp-integratie

25. Klik op HTTP-aanvraag

Slack verbinden met WhatsApp

26. Selecteer onder "Methode" "Post".

Slack WhatsApp-integratie

27. Klik op "POST".

WhatsApp Slack-integratie

28. Klik onder URL op "Expression" en voer de variabele van Webhook/URL in om het verzoek aan te maken.

Klik onder URL op "Expression" en voer de variabele van Webhook/URL in om het verzoek aan te maken.

29. Klik op Terug naar canvas...

WhatsApp- en Slack-integratie

30. Schakel de knop "Voorbeeld koptekst" in en ga verder onder "Naam" en voer de gewenste naam voor uw koptekst in.

Slack synchroniseren met WhatsApp

31. Voer onder "Waarde" de gewenste waarde in.

Hoe Slack en WhatsApp integreren

32. Klik op Terug naar canvas...

Slack synchroniseren met WhatsApp

33. Als je dat gedaan hebt, kun je dit knooppunt uitproberen door op de knop "Knooppunt uitvoeren" te klikken.

WhatsApp- en Slack-integratie

34. U kunt doorgaan en dit HTTP-verzoek dupliceren voor meerdere routeringspaden/configuraties, afhankelijk van het routeringspad vanaf uw Switch.

Vergeet niet alle velden in je knooppunt aan te passen die nodig zijn!Slack- en WhatsApp-integratie

35. Je kunt hier meerdere HTTP-verzoeken zien als voorbeeld.

WhatsApp Slack-integratie

36. Vervolgens gaan we Slack integreren in ons canvas. We kunnen dit doen door op het plus-pictogram naast HTTP Request te klikken.

Slack- en WhatsApp-integratie

37. Typ in het venster "Wat gebeurt er nu?" "Slack".

WhatsApp- en Slack-integratie

38. Klik op Slack

Klik op Slack

39. Hiermee kun je een slackmelding sturen naar een gebruiker in een team

Hoe Slack en WhatsApp integreren

40. Breng de velden in kaart om een slackmelding te sturen naar een gebruiker in een team

Slack synchroniseren met WhatsApp

41. Je canvas zou nu bijna compleet moeten zijn.

Je kunt de HTTP Request en Slack nodes ook hernoemen naar de gewenste namen. Op deze manier verwissel je geen gegevens en kun je goed identificeren wat er in je workflow gebeurt.WhatsApp- en Slack-integratie

42. Je moet het HTTP-verzoek verbinden met het Slack-knooppunt. Je kunt dit doen door het cirkelvormige pictogram van de HTTP-aanvraag naar het balk-icoon aan de linkerkant van je Slack-node te slepen.

Slack- en WhatsApp-integratie

43. Om de knooppunten een andere naam te geven, klik je op het knooppunt dat je wilt hernoemen.

WhatsApp Slack-integratie

44. Je zou een pen/potlood-pictogram moeten zien naast de huidige titel van het knooppunt. Als je op dat pictogram klikt, kun je de naam van het knooppunt wijzigen.

Hoe Slack en WhatsApp integreren

45. Voer een willekeurige zin in waarnaar je het knooppunt wilt hernoemen. Hier heb ik "Whatsapp: Sample Header verzenden" als voorbeeld.

Slack synchroniseren met WhatsApp

46. Klik op Naam wijzigen

Slack- en WhatsApp-integratie

47. Klik op Terug naar canvas...

Klik op Terug naar canvas...

48. Dezelfde stap voor het Slack knooppunt. Hier gebruikte ik "Notify Agent 3 about new message" voor de naam van mijn Slack node.

Slack WhatsApp-integratie

49. Klik op Naam wijzigen

Slack verbinden met WhatsApp

50. Klik op Terug naar canvas...

Slack WhatsApp-integratie

51. Je kunt dit doen op alle toepasselijke knooppunten van je workflows.

Slack synchroniseren met WhatsApp

Inhoudsopgave

Automatiseringsplatform voor omnichannel

TimelinesAI helpt bedrijven met meerdere individuele nummers om 360° zichtbaarheid te krijgen en de prestaties op WhatsApp te verbeteren.

ajkasjdlaspng

Nieuwste van Blog