Alle bijlagen van WhatsApp opslaan in Google Drive

Ben je het beu om door je WhatsApp-berichten te zoeken naar die ene foto of dat belangrijke document? Met onze gids kun je je leven vereenvoudigen door al je WhatsApp-bijlagen op te slaan in Google Drive. Zeg vaarwel tegen rommelige chats en hallo tegen gemakkelijke toegang en organisatie. Lees verder om te leren hoe je je digitale leven gestroomlijnder en efficiënter kunt maken.

Je kunt de bestanden die je ontvangt in WhatsApp-chats opslaan in je Google Drive. Als er nog geen map is met de naam van de contactpersoon, maken we er een voor je aan. Vervolgens controleren we of er bestanden en mappen zijn en plaatsen we elk bestand in de juiste map. Zo blijft alles georganiseerd.


1. Klik onder "Een trigger kiezen" op de knop "Wanneer dit gebeurt...". Dropdownknop

Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

2. Typ "Nieuw ontvangen bericht".

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

3. Klik op Nieuw ontvangen bericht

Google Drive- en WhatsApp-integratie

4. Klik onder "Een actie kiezen" op de vervolgkeuzeknop "Dit automatisch doen" en selecteer een van de Google Drive-acties.

De reden hiervoor is dat de "Zoek een map in Google Drive" geen actie is, maar een zoekfunctie op de landingspagina. Geen zorgen! We kunnen deze later bewerken.WhatsApp en Google Drive integratie

5. Voor deze heb ik "Bestand kopiëren" gekozen. Klik op "Bestand kopiëren".

WhatsApp Google Drive-integratie

6. Klik op Mijn apps aansluiten

Google Drive verbinden met WhatsApp

7. Klik op Nieuw ontvangen bericht openen in TijdlijnenAI

Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

8. Er wordt een nieuw venster geopend waarin u uw TimelinesAI Token kunt invoeren.

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

9. Klik op Een stap toevoegen

Google Drive- en WhatsApp-integratie

10. Klik op Filter...

WhatsApp en Google Drive integratie

11. Klik op Kies veld...

Google Drive WhatsApp-integratie

12. Klik op "Ga deze stap voltooien".

WhatsApp Google Drive-integratie

13. U wordt dan doorverwezen naar de "Nieuw ontvangen bericht in TimelinesAI". Van daaruit klikt u op Account.

Google Drive verbinden met WhatsApp

14. Klik op Test trigger

WhatsApp Google Drive-integratie

15. Klik op Doorgaan met geselecteerde record

Google Drive WhatsApp-integratie

16. Je wordt dan doorgestuurd naar Filter instellen en testen. Klik daar op "Veld kiezen...".

WhatsApp en Google Drive integratie

17. Type "URL bijlage".

Google Drive- en WhatsApp-integratie

18. Klik op "Voorwaarde kiezen...".

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

19. Klik op "(Booleaans) Is waar".

Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

20. Klik op "Doorgaan".

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

21. Klik op Bestand openen in Google Drive

Dit is het gedeelte waar we "Bestand kopiëren in Google Drive" veranderen in "Een map zoeken".WhatsApp synchroniseren met Google Drive

22. Klik op App & evenement

Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

23. Typ "Zoek een map".

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

24. Klik op Map zoeken...

Nadat je dit hebt gedaan, is je actie gewijzigd van "Een bestand kopiëren" naar "Een map zoeken".Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

25. Open tegelijkertijd een nieuw tabblad in je browser en ga naar "Google Drive".

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

26. Klik op Nieuw

Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

27. Klik op Nieuwe map

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

28. Voor deze gebruiken we "Aijan" als voorbeeldgebruiker. Ga verder door "Aijan" in te typen.

Google Drive- en WhatsApp-integratie

29. Klik op Maken

WhatsApp en Google Drive integratie

30. Ga daarna terug naar je zapier-tabblad en klik op Actie

Google Drive WhatsApp-integratie

31. Selecteer Mapnaam, vereist en typ "Aijan" in.

Dit is de manier waarop het zap-platform de map vindt die we eerder op Google Drive hebben gemaakt met de naam "Aijan".Selecteer Mapnaam, vereist en typ "Aijan" in

32. Klik op Kies waarde...

Google Drive verbinden met WhatsApp

33. Klik onder "Drive" op "Kies een waarde".

WhatsApp Google Drive-integratie

34. Selecteer "Mijn Google Drive".

Google Drive WhatsApp-integratie

35. Klik op Doorgaan

WhatsApp en Google Drive integratie

36. Klik op Een stap toevoegen

Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

37. Klik op Pad...

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

38. Klik op Padregels openen voor pad A

Google Drive- en WhatsApp-integratie

39. Klik op Kies veld...

WhatsApp en Google Drive integratie

40. Klik op 3. Een map zoeken in Google Drive

Google Drive WhatsApp-integratie

41. Klik op "Titel Aijan".

WhatsApp Google Drive-integratie

42. Klik op Kies voorwaarde...

Google Drive verbinden met WhatsApp

43. Klik op (Booleaans) Is waar

Google Drive WhatsApp-integratie

44. Klik op Doorgaan

WhatsApp Google Drive-integratie

45. Klik op "6. Actie".

Google Drive- en WhatsApp-integratie

46. Typ "Google Drive".

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

47. Klik op Google Drive

Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

48. Typ "Bestand uploaden".

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

49. Klik op Bestand uploaden...

Google Drive- en WhatsApp-integratie

50. Klik op Doorgaan

WhatsApp en Google Drive integratie

51. Klik op Actie

Google Drive WhatsApp-integratie

52. Klik op Kies waarde...

WhatsApp Google Drive-integratie

53. Klik op Mijn Google Drive

Klik op Mijn Google Drive

54. Selecteer onder "Map" de gebruikersmap die je eerder hebt aangemaakt op Google Drive. Voor deze selecteren we Aijan.

WhatsApp Google Drive-integratie

55. Klik op "Bestand".

Klik op "Bestand".

56. Klik op "1. Nieuw ontvangen bericht in TijdlijnenAI".

WhatsApp en Google Drive integratie

57. Klik op "Chatnaam Aijan".

Klik op "Chatnaam Aijan".

58. Klik op Doorgaan

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

59. Klik op Teststap

Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

60. Ga na het testen van de stap terug naar je Google Drive en klik op de map van de gebruiker. In dit geval is het "Aijan".

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

61. Je kunt nu controleren of de bijlage van Aijan is verplaatst/geïntegreerd naar je Google Drive.

Google Drive- en WhatsApp-integratie

62. Laten we nu verder gaan met het configureren van Path B. Om dit te doen, ga je terug naar Zapier en klik je op "Path rules for Path B".

WhatsApp en Google Drive integratie

63. Klik op Kies veld...

Google Drive WhatsApp-integratie

64. Klik op "3. Zoek een map in Google Drive".

WhatsApp Google Drive-integratie

65. Klik op "Titel Aijan".

Google Drive verbinden met WhatsApp

66. Klik op "Voorwaarde kiezen...".

WhatsApp Google Drive-integratie

67. Klik op "(Booleaans) Is onwaar".

Met deze voorwaarde kunnen we een nieuwe map maken.Google Drive WhatsApp-integratie

68. Klik op Doorgaan

WhatsApp en Google Drive integratie

69. Klik op Doorgaan

Google Drive- en WhatsApp-integratie

70. Typ "Google Drive".

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

71. Klik op "Google Drive".

Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

72. Klik op "Google Drive".

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

73. Typ "Map maken".

Google Drive- en WhatsApp-integratie

74. Klik op "Map maken...".

WhatsApp en Google Drive integratie

75. Klik op Doorgaan

Google Drive WhatsApp-integratie

76. Klik op Actie

WhatsApp Google Drive-integratie

77. Klik onder Drive op Choose value...

Klik onder Station op Kies waarde...

78. Klik op "Mijn Google Drive".

Google Drive WhatsApp-integratie

79. Klik op Mapnaam, vereist

Klik op Mapnaam, vereist

80. Selecteer Mapnaam, vereist

Penny is een voorbeeldgebruiker die ik heb gemaakt om een andere voorbeeldgebruiker voor te stellen.Google Drive- en WhatsApp-integratie

81. Klik op Test

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

82. Klik op Teststap

Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

83. Ga na het testen van de stap terug naar je Google Drive en klik op de map van de gebruiker. In dit geval is het "Penny".

We kunnen met succes zeggen dat er een nieuwe map is gemaakt door het Zap commando te testen dat we hierboven hebben gedaan.WhatsApp synchroniseren met Google Drive

84. Vervolgens gaan we terug naar Zapier en dupliceren we de actie Bestand uploaden die we eerder hebben gemaakt. Om dit te doen klik je op "Toggle step menu for Upload File in Google Drive".

Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

85. Klik op Dupliceren

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

86. Gemarkeerd element slepen

WhatsApp en Google Drive integratie

87. Klik op Kopie openen: Bestand uploaden in Google Drive

WhatsApp en Google Drive integratie

88. Je kunt deze stap een andere naam geven om verwarring te voorkomen. Klik hiervoor op het pictogram met de pen naast de titel "Kopiëren: Bestand uploaden naar Google Drive".

Hiermee kun je de huidige opgeslagen naam van de zap bewerken.Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

89. Typ "Bestand uploaden in Google Drive".

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

90. Klik op Doorgaan

Google Drive- en WhatsApp-integratie

91. Klik op Actie

WhatsApp en Google Drive integratie

92. Klik onder Station op Kies waarde...

WhatsApp Google Drive-integratie

93. Klik op "Mijn Google Drive".

Google Drive verbinden met WhatsApp

94. Klik op Bestand, vereist

WhatsApp Google Drive-integratie

95. Klik op 1. Nieuw ontvangen bericht in TijdlijnenAI

Klik op 1. Nieuw ontvangen bericht in TijdlijnenAI

96. Klik op Bijlage Bestandsnaam bijlage.jpg...

Dit bestand "Bijlage bestandsnaam bijlage.jpg..." is alleen een voorbeeldbestand dat onze voorbeeldgebruiker Penny voorstelt.WhatsApp en Google Drive integratie

97. Klik op Doorgaan

WhatsApp synchroniseren met Google Drive

98. Klik op Teststap

Klik op Teststap

99. Ga na het testen van de stap terug naar je Google Drive en klik op de map van de gebruiker. In dit geval is het "Penny".

Hoe WhatsApp en Google Drive integreren

100. Klik op Penny...

Google Drive- en WhatsApp-integratie

101. Klik op "attachment.j ... .txt...".

Je kunt nu controleren of de "Bestandsnaam bijlage.jpg..." is verplaatst/geïntegreerd naar je Google Drive-map onder "Penny".Google Drive WhatsApp-integratie

Inhoudsopgave

Automatiseringsplatform voor omnichannel

TimelinesAI helpt bedrijven met meerdere individuele nummers om 360° zichtbaarheid te krijgen en de prestaties op WhatsApp te verbeteren.

ajkasjdlaspng

Nieuwste van Blog