Αποστολή αυτοματοποιημένων μηνυμάτων WhatsApp όταν ενημερώνεται η κατάσταση του Lead στο Copper CRM

Στον δυναμικό κόσμο της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, η διατήρηση της σύνδεσης με τους πελάτες και τους πελάτες σας τη σωστή στιγμή μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για να ενισχύσετε την παραγωγικότητα με το WhatsApp και το Copper, η ενσωμάτωση του Copper CRM με την αυτοματοποίηση του WhatsApp προσφέρει μια ισχυρή λύση για την ενίσχυση της στρατηγικής επικοινωνίας σας. Σε αυτό το άρθρο, θα εμβαθύνουμε στη διαδικασία αποστολής αυτοματοποιημένων μηνυμάτων WhatsApp όταν ενημερώνεται η κατάσταση του lead στο Copper CRM. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση διασφαλίζει ότι τα μηνύματά σας παραμένουν έγκαιρα και σχετικά, ενισχύοντας τις σχέσεις σας με τους πελάτες και οδηγώντας στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.


1. Κάντε κλικ στο Όταν συμβαίνει αυτό...

Ενσωμάτωση WhatsApp και Copper

2. Πληκτρολογήστε "Updated Lead Status"

Ενσωμάτωση του CopperCRM και του WhatsApp

3. Κάντε κλικ στο Updated Lead Status

Ενσωμάτωση WhatsApp Copper

4. Πληκτρολογήστε "Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία"

Ενσωμάτωση WhatsApp από χαλκό

5. Κάντε κλικ στο Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία

Σύνδεση χαλκού με το WhatsApp

6. Κάντε κλικ στο Connect My Apps (Σύνδεση των εφαρμογών μου)

Πώς να ενσωματώσετε το Copper και το WhatsApp

7. Κάντε κλικ στο Updated Lead Status στο Copper

Συγχρονισμός του χαλκού με το WhatsApp

8. Κάντε κλικ στο Sign in

Ενσωμάτωση WhatsApp και Copper

9. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας επιτρέψει να εισαγάγετε το κατάλληλο Email και το Token σας.

Ενσωμάτωση του CopperCRM και του WhatsApp

10. Κάντε κλικ στο Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία στο TimelinesAI

Ενσωμάτωση WhatsApp Copper

11. Κάντε κλικ στο Sign in

Ενσωμάτωση WhatsApp από χαλκό

12. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας επιτρέψει να εισαγάγετε το κατάλληλο Email και το Token σας.

Σύνδεση χαλκού με το WhatsApp

Πίνακας περιεχομένων

Πλατφόρμα αυτοματοποίησης Omnichannel

Το TimelinesAI βοηθά τις επιχειρήσεις με πολλούς ατομικούς αριθμούς να αποκτήσουν ορατότητα 360° και να ενισχύσουν την απόδοση στο WhatsApp.

ajkasjdlaspng

Τελευταία από το Blog