Όροι και προϋποθέσεις

Τελευταία αναθεώρηση: Νοέμβριος, 2023

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις αφορούν την ιστοσελίδα της TimelinesAI και το προϊόν TimelinesAI. Για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και το προϊόν, πρέπει να συμφωνήσετε με όλες τις παρακάτω δηλώσεις, χωρίς αντιρρήσεις ή τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις ή όσον αφορά οποιονδήποτε από τους κανόνες λειτουργίας και τις πολιτικές.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα συμφωνία πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή προχωρήσετε στη χρήση του ιστότοπου ή/και του προϊόντος TimelinesAI. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές της TimelinesAI, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και το προϊόν.

Συνδρομές

Η TimelinesAI προσφέρει την υπηρεσία της μέσω ενός ευέλικτου μοντέλου συνδρομής. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μηνιαίο ή ετήσιο κύκλο χρέωσης, με πληρωμές που οφείλονται κατά την έναρξη της συνδρομής και στη συνέχεια την αντίστοιχη ημερομηνία κάθε επόμενης περιόδου χρέωσης. Κάθε ανανέωση διατηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την προηγούμενη περίοδο, εκτός εάν αναθεωρηθεί διαφορετικά από την TimelinesAI.

Για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών, οι πελάτες πρέπει να διατηρούν έναν έγκυρο και τρέχοντα τρόπο πληρωμής στο αρχείο τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνδρομή θα τερματιστεί αυτόματα. Είναι επιτακτική ανάγκη οι πελάτες να παρέχουν ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες χρέωσης. Με την υποβολή αυτών των πληροφοριών, οι πελάτες παρέχουν στην TimelinesAI την εξουσία να επεξεργάζεται αυτόματα τα τέλη συνδρομής στα καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Η συνδρομή παραμένει ενεργή έως ότου ακυρωθεί είτε από τον πελάτη είτε από την TimelinesAI. Η ακύρωση μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, με δυνατότητα άμεσης ανανέωσης από τον πελάτη σε περίπτωση που επιλέξει να συνεχίσει την υπηρεσία.

Αλλαγές στα τέλη συνδρομής

Η TimelinesAI διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το ποσό της αμοιβής ή/και τα χαρακτηριστικά ή/και τους περιορισμούς ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες θα ενημερώνονται εκ των προτέρων και θα τους δίνεται η επιλογή να τερματίσουν τη συνδρομή τους ή να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το προϊόν με τη νέα τιμή και/ή τα νέα χαρακτηριστικά και/ή τους νέους περιορισμούς της συνδρομής.

Επιστροφές

Εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, τα τέλη συνδρομής δεν επιστρέφονται.

Λογαριασμοί

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να παρέχει ακριβή και πλήρη στοιχεία. Αν δεν το πράξει, παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ.

Η TimelinesAI δεν είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης. Ο χρήστης δεν πρέπει να μοιράζεται τον κωδικό πρόσβασής του με τρίτους. Εάν το κάνει, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία ή απώλεια. Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του πελάτη, ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την ομάδα του TimelinesAI.

Οι χρήστες συμφωνούν να μην παραβιάζουν άλλους λογαριασμούς ή να μην βλάπτουν την ιδιοκτησία του TimelinesAI και το TimelinesAI ως προϊόν.

Data retention

Για να διασφαλίσουμε τη σαφήνεια και την ακρίβεια όσον αφορά τις πολιτικές μας για τη διατήρηση δεδομένων, περιγράφουμε με το παρόν την ειδική ιστορική πρόσβαση που παρέχεται στα διάφορα προγράμματά μας:

  1. Επιχειρηματικά σχέδια: Οι συνδρομητές σε αυτά τα πακέτα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό μηνυμάτων τους για προεπιλεγμένη διάρκεια έξι μηνών. Η περίοδος αυτή μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις εξατομικευμένες απαιτήσεις που καθορίζονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της συνδρομής.
  2. Σχέδια κοινών εισερχομένων και μαζικής αποστολής μηνυμάτων: Οι συνδρομητές αυτού του προγράμματος θα έχουν περίοδο διατήρησης έξι μηνών για το ιστορικό μηνυμάτων τους με κάθε επαφή. Αυτό διευκολύνει την αποτελεσματική ιστορική ανάλυση και τη συνέχεια των στρατηγικών επικοινωνίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  3. Όλα τα άλλα σχέδια: διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες έχουν εύκολη πρόσβαση στις πρόσφατες αλληλεπιδράσεις για έγκαιρη παρακολούθηση και αναφορά.

Η TimelinesAI διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιαδήποτε ή όλα τα δεδομένα του χρήστη, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του ιστορικού μηνυμάτων, μετά τη λήξη μιας συνδρομής επί πληρωμή ή μιας δοκιμαστικής περιόδου. Δεσμευόμαστε να τηρούμε πρακτικές διαχείρισης δεδομένων που σέβονται το απόρρητο των χρηστών και την ακεραιότητα των δεδομένων. Συνιστάται στους συνδρομητές να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για τη διατήρηση του ιστορικού μηνυμάτων τους, όπως η έγκαιρη ανανέωση της συνδρομής τους, ώστε να διατηρούν αδιάλειπτη πρόσβαση στις ιστορικές πληροφορίες τους στο TimelinesAI.

WhatsApp

Το TimelinesAI είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία που δεν υποστηρίζεται ούτε συνδέεται με το WhatsApp ή το Meta.. TimelinesAI δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις πρακτικές και τις πολιτικές της WhatsApp.

Η TimelinesAI δεν είναι υπεύθυνη για τον προσωπικό λογαριασμό WhatsApp του χρήστη ή για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιείται το προϊόν. Το TimelinesAI δεν είναι υπεύθυνο ή υπόλογο, σε περίπτωση αναστολής ή τερματισμού του λογαριασμού WhatsApp του χρήστη από το WhatsApp λόγω των δραστηριοτήτων που εκτελεί ο χρήστης μέσω του TimelinesAI ή αλλού.

Αποποίηση ευθύνης

Η χρήση του TimelinesAI αποτελεί αποκλειστικό ρίσκο που αναλαμβάνει ο χρήστης. Το προϊόν TimelinesAI μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε θέση και ανά πάσα στιγμή. Η TimelinesAI επενδύει πόρους και προσπάθειες για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο απόδοσης και αξιοπιστίας. Ωστόσο, η TimelinesAI δεν αναλαμβάνει ευθύνη για το γεγονός ότι το προϊόν διακόπτεται ή δεν είναι διαθέσιμο κατά καιρούς. Η TimelinesAI θα ενημερώνει τους χρήστες της σε περίπτωση συντήρησης της ιστοσελίδας ή/και του προϊόντος, εκτός αν πρόκειται για επείγοντα περιστατικά.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ισραηλινό δίκαιο.

Αλλαγές

Η TimelinesAI διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να αντικαθιστά τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Το TimelinesAI θα παρέχει λεπτομέρειες στους χρήστες του σχετικά με τυχόν αλλαγές στους όρους και τις πολιτικές του TimelinesAI. Μόλις οι αλλαγές καταστούν λειτουργικές, οι χρήστες πρέπει να συμφωνήσουν με τις αλλαγές. Σε αντίθετη περίπτωση, οι χρήστες πρέπει να διακόψουν τη χρήση του προϊόντος TimelinesAI.

Πολιτική απορρήτου

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να συμφωνήσει με την Πολιτική Απορρήτου της TimelinesAI.