תנאים והתניות

עריכה אחרונה: ספטמבר, 2022

 

התנאים וההתניות הבאים מתייחסים לאתר האינטרנט של TimelinesAI ולמוצר TimelinesAI. על מנת להשתמש באתר ובמוצר, עליך להסכים לכל ההצהרות שלהלן, ללא התנגדות או שינויים בתנאים ובהתניות או בנוגע לאיזה מכללי ההפעלה והמדיניות.

אנא קרא הסכם זה בעיון לפני שתיגש לאתר האינטרנט ו/או למוצר TimelinesAI או תמשיך להשתמש בו. אם אינך מסכים לכל התנאים וההתניות ולמדיניות של TimelinesAI, אינך רשאי לגשת לאתר ולמוצר או להשתמש בהם.

 

מנויים

המוצר TimelinesAI מחויב על בסיס מנוי. המנוי הינו חודשי/שנתי (תקופת חיוב של חודש או שנה) והתשלום נגבה בעת ההרשמה ולאחר תקופת החיוב הראשונה באותו תאריך בכל תקופת חיוב עוקבת. לאחר החידוש, המנוי ימשיך באותם תנאים כמו תקופת החיוב הקודמת.

אמצעי התשלום שסופק חייב להיות נוכח ותקף בכל עת, אחרת, המנוי יסתיים. הלקוח צריך לספק פרטי חיוב מדויקים ומלאים. לאחר קבלת פרטי החיוב ואמצעי התשלום, TimelinesAI מורשית לגבות באופן אוטומטי את התשלום עבור המנוי מדי חודש. 

המנוי יימשך עד לסיומו על-ידי הלקוח או על-ידי TimelinesAI. ניתן לסיים אותו בכל רגע נתון וניתן לחדשו מיד לאחר מכן.

 

שינויים בדמי מנוי

TimelinesAI שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום האגרה ו/או התכונות ו/או המגבלות בכל עת. למשתמשים תינתן הודעה מראש ותינתן להם האפשרות לסיים את המנוי או להמשיך להשתמש במוצר עם המחיר החדש ו/או התכונות ו/או מגבלות המנוי.

 

החזרים

אלא אם כן נדרש על פי חוק, דמי המנוי אינם ניתנים להחזר.

 

חשבונות

בעת יצירת חשבון, המשתמש צריך לספק נתונים מדויקים ומלאים. אי ביצוע פעולה זו מהווה הפרה של התנאים וההגבלות המפורטים כאן.

TimelinesAI אינה אחראית לשמירה על סיסמאות. אסור למשתמש לשתף את הסיסמה שלו עם צדדים שלישיים. אם הם עושים זאת, המשתמש אחראי לכל נזק או אובדן נוסף. במקרה של הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבון הלקוח, על המשתמש להודיע באופן מיידי לצוות TimelinesAI.

המשתמשים מסכימים לא לפרוץ לחשבונות אחרים או לפגוע ברכוש TimelinesAI וב-TimelinesAI כמוצר.

 

Data retention

למשתמשים בתוכנית Pipedrive Integration תהיה גישה להיסטוריה של העברת הודעות עם כל איש קשר ב- TimelinesAI למשך עד חודש אחורה.

למשתמשים בתיבת הדואר הנכנס המשותפת ובתוכנית Mass Messaging & Automation תהיה גישה להיסטוריה של העברת הודעות עם כל איש קשר ב- TimelinesAI למשך עד 6 חודשים אחורה.

TimelinesAI שומרת לעצמה את הזכות להסיר חלק מנתוני המשתמש או את כולם, כולל היסטוריית הודעות, לאחר סיום מנוי בתשלום או תקופת ניסיון.

 

וואטסאפ

TimelinesAI הוא שירות המופעל באופן עצמאי ואינו נתמך או מסונף ל-WhatsApp או Meta. TimelinesAI אינה לוקחת אחריות על הנהלים והמדיניות של WhatsApp.

TimelinesAI אינה אחראית לחשבון WhatsApp האישי של המשתמש או למטרות שלשמן משמש המוצר. TimelinesAI אינה אחראית או אחראית, במקרה של השעיה או סיום של חשבון WhatsApp של המשתמש על ידי WhatsApp עקב הפעילויות שבוצעו על ידי המשתמש.

 

כתב ויתור

השימוש ב- TimelinesAI הוא אך ורק סיכון שנלקח על ידי המשתמש. ניתן להשתמש במוצר TimelinesAI מכל מקום ובכל עת. TimelinesAI משקיעה משאבים ומאמצים כדי להבטיח רמה גבוהה של ביצועים ואמינות. עם זאת, TimelinesAI אינה לוקחת אחריות על כך שהמוצר מופרע או אינו זמין לפעמים. TimelinesAI תודיע למשתמשים שלה במקרה של תחזוקת האתר ו/או המוצר, אלא אם כן מדובר במקרה חירום.

 

החוק החל

תנאים והתניות אלה כפופים ומתפרשים בהתאם למערכת המשפט בישראל.

 

שינויים

TimelinesAI שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את התנאים וההגבלות בכל רגע נתון. TimelinesAI תספק פרטים למשתמשים שלה על כל שינוי בתנאים ובמדיניות של TimelinesAI. ברגע שהשינויים הופכים לפונקציונליים, המשתמשים חייבים להסכים עם השינויים. אם לא, על המשתמשים להפסיק את השימוש במוצר TimelinesAI.

 

מדיניות פרטיות

לפני השימוש במוצר, על המשתמש לקרוא ולהסכים למדיניות הפרטיות של TimelinesAI.